Användbar information

Pressad näsa


Bland orsakerna till smalhet i näshålan är hinder för luftpassagen ofta förekomsten av rinit, som utvecklas för tidigt, men i de flesta fall orsakar klagomål.

Pressad näsa

Lansen som separerar näshålan ligger lyckligtvis exakt i mittlinjen och delar upp håligheten i två halvor. Den bakre delen når inte bakväggen på näsbron, där den möter näsans ryggsida och bildar ett medianhålrum. Trots detta arbetar vi inte med någon med en sådan förändring i näsan. Det är bara för dem som är skeva att uttrycka klagomål.

Växande klagomål

Om näsan är mycket sned är den uttrycklig envis näsborr tьnetei inträffar. När nasalfiltreringsfunktionen försämras, sekundära halsbesvär De bildades. Den homloktбji fejfбjбs den szaglбszavarok, valу fйloldali arcьreggyulladбsra tendens horkolбs den alvбszavarok den elhъzуdу bluetongue tьnetek ofta kнsйrik denna elхfordul бllapotot.Gyermekkorban av näsan kйtoldali input nyнlбsбnak aszimmetriбja orrsцvйnyferdьlйssel mild, men det är knappast orsaken panaszt.Magam tänkt en hel del hur tillväxten av näsan och insidan av näsan förändras till följd av tillväxt, och varför detta problem är så vanligt i vuxen ålder. För att förstå detta vill jag introducera läsarna till kärnan i näsanatomin.

Barriär uppifrån och upp

Näsborren består av broskvatten i en benram. Benväxten är i allmänhet långsammare än broskens rumsliga utveckling. Därför malas brosket, ibland "S" -format, och på ena sidan hindrar näspassagen på den andra.
Mitt i ett barn i födelsekanalen pressas den lilla näsanoch i vissa fall förflyttas brosket i näspassagerna från sin plats. Lyckligtvis på grund av vävnadens flexibilitet återhämtar sig lätt, men ibland är det inte exakt centralt beläget. En näsa är relativt större, den andra smalare. Dessa milda skillnader orsakar inte nässtoppning i barndomen. Övningen är det i slutet av tonåren, i början av vuxen ålder gör näspassagen, det vill säga i livets skede när ansiktsutvecklingen redan har slutat. Allvarliga klagomål kan utföras under de första åren av nasofaryngeal korrigering, men i denna ålder finns bara den mest nödvändiga plastlösningen.
  • Füles begär, ont i halsen
  • Tips från en öronskydd
  • Öron-nasal kirurgi i barndomen